Tất cả học viện

Học viện Tiếp thị và Tiếp thị số
Học viện Tiếp thị và Tiếp thị số sẽ giúp các bạn trang bị những kiến thức & kỹ năng thực chiến nhất, sẵn sàng cho tương lai công việc ở các công ty Client và Agency
4 khóa học
1 chương trình
Xem chi tiết
Học viện Kỹ năng mềm
Power Soft School của MVV Uni cung cấp một nền tảng kiến thức trên công nghệ số, sẽ giúp các bạn sinh viên, người mới ra trường, hay người đang có nhu cầu nâng cao các Kỹ năng mềm, giúp bạn thành công và thăng tiến trong sự nghiệp.
14 khóa học
1 chương trình
Xem chi tiết
Học viện Bán hàng
Học viện Bán hàng - nơi cung cấp những khóa học nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng bán hàng dành cho đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh cho các doanh nghiệp.
7 khóa học
1 chương trình
Xem chi tiết
Học viện Quản trị và Năng lực lãnh đạo
Học viện Quản trị và Năng lực lãnh đạo của MVV Uni cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo, hoặc bất cứ ai đang có nhu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo để phục vụ cho công việc hiện tại và tương lai của mình.
5 khóa học
1 chương trình
Xem chi tiết