Học viện Quản trị và Năng lực lãnh đạo

Các nhà quản lý và lãnh đạo hiệu quả tạo ảnh hưởng và thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ của mình trong tổ chức, nhằm hướng toàn bộ nguồn lực của tổ chức tập trung vào mục tiêu chung.

Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần có các tố chất, kiến thức và kỹ năng để định hướng tổ chức của mình nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và đạt được sự thành công chung của tổ chức.

Học viện Quản trị và Năng lực lãnh đạo của MVV Uni cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo, hoặc bất cứ ai đang có nhu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo để phục vụ cho công việc hiện tại và tương lai của mình.

Các khóa học và chương trình đào tạo của Học viện Quản trị và Năng lực lãnh đạo sẽ không ngừng được sản xuất và nâng cấp theo xu hướng phát triển của Việt Nam và trên thế giới. 

Giảng viên

Danh sách chương trình