Chính sách hoàn tiền

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

Các sản phẩm và dịch vụ Khách hàng đã mua ở MVV Uni không thể được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thể đổi lại. Vì thế Khách hàng hãy xem kĩ mô tả của các sản phẩm và dịch vụ trước khi mua.

MVV Uni không có chính sách bảo lưu cho các khóa học đã mua.

MVV Uni sẽ hoàn lại tiền cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã mua một sản phẩm hay dịch vụ ở MVV Uni, ví dụ như một tài khoản để học, và MVV Uni không thể tiếp tục cung cấp cho Khách hàng việc sử dụng những sản phấm hay dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, MVV Uni sẽ hoàn lại cho Khách hàng số tiền tỉ lệ với khoảng thời gian được phép sử dụng còn lại của những sản phẩm hay dịch vụ đó. 

MVV Uni hỗ trợ 2 hình thức hoàn lại tiền: 1) Chuyến khoản ngân hàng và 2) Trả tiền mặt tại trụ sở của MVV Uni. Với hình thức chuyến khoản ngân hàng, Khách hàng chịu phí chuyến khoản.