Chính sách bảo mật

Ứng dụng MVV Uni dành cho iOS và dành cho Android (gọi chung là “MVV Uni”) là phần mềm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Học viện Doanh nhân MVV (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315064247, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/05/2018)

Dưới đây là tất cả những điều khoản liên quan đến chính sách bảo mật của MVV Uni. Những điều khoản về bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng ở MVV Uni. 

Nếu Khách hàng không đồng ý với tất cả những điều khoản trong Điều khoản sử dụng ở MVV Uni, xin vui lòng không sử dụng MVV Uni.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

MVV Uni cần thu thập thông tin của Khách hàng để tạo cho Khách hàng một tài khoản riêng mà chỉ có Khách hàng mới có thể truy cập và sử dụng được. Những thông tin tối thiểu để tạo một tài khoản bao gồm tên, email và mật khẩu. Những thông tin khác về Khách hàng, ví dụ như số di động và thành phố Khách hàng đang ở là không bắt buộc, MVV Uni khuyến khích Khách hàng khai báo đầy đủ thông tin để giúp MVV Uni cung cấp cho Khách hàng nhiều hơn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin của Khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau đây: 

  • Cung cấp và giới thiệu cho Khách hàng những dịch vụ phù hợp với mục tiêu học của Khách hàng.
  • Sử dụng trong nội bộ MVV Uni để nắm được tình hình học tập của Khách hàng nhằm hỗ trợ Khách hàng khi cần thiết.
  • Liên lạc với Khách hàng để giải đáp các câu hỏi và thắc mắc mà Khách hàng gửi cho MVV Uni.
  • Liên lạc với Khách hàng khi cần thiết về việc sử dụng và trải nghiệm của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của MVV Uni.

4. Địa chỉ, cách thức liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

  • CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MVV
  • Trụ sở chính: Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3930 9196
  • Email: info@mvv.edu.vn

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo các thông tin trên.

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình 

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng 

MVV Uni tôn trọng sự riêng tư của Khách hàng. Chúng tôi sử dụng những thông tin của Khách hàng chỉ để cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho Khách hàng. 

Dưới đây là danh sách các tổ chức, cá nhân có thể truy cập thông tin của Khách hàng ở MVV Uni: 

  • Chính Khách hàng và những người học khác ở MVV Uni mà Khách hàng đã cho phép họ xem thông tin của Khách hàng
  • Những người làm việc ở đơn vị chủ quản của MVV Uni có nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp và giới thiệu các dịch vụ liên quan đến việc học của Khách hàng.

Ngoài ra, MVV Uni cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo các thông tin cá nhân của Khách hàng được lưu trữ an toàn và những cá nhân, tổ chức không có trong danh sách kể trên sẽ không thể truy cập các thông tin của Khách hàng ở MVV Uni. 

Trong trường hợp Khách hàng có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào về việc sử dụng và truy cập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Khách hàng hãy liên lạc với MVV Uni và chúng tôi cam kết sẽ trả lời và giải quyết thỏa đáng các câu hỏi, nghi vấn hay khiếu kiện của Khách hàng theo đúng Điều khoản sử dụng.