Về chúng tôi

Học viện Doanh nhân MVV là tổ chức tiên phong cho giải pháp phát triển nguồn lực 3T (toàn diện, tại chỗ và tiên tiến)  tại Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên và tư vấn của Học viện Doanh nhân MVV gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh của Việt Nam và quốc tế, thông qua sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa MVV Academy Samsung MultiCampus (Hàn quốc) cũng như Mercuri International (Thụy Điển).

Ngoài cung cấp các khóa học trực tuyến cho cá nhân, Học viện hỗ trợ các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp thông qua tư vấn xây dựng mô hình "tổ chức học tập tại doanh nghiệp" (corporate university) bao gồm:

1. Tư vấn xây dựng khung năng lực, mô hình và lộ trình Học tập và phát triển tại doanh nghiệp

2. Cung cấp nền tảng và công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong công tác đào tạo và học tập

3. Thiết kế và Xây dựng nội dung học tập đa phương tiện

4. Giảng dạy và Đào tạo Tập trung, đào tạo cho Giảng viên Nội bộ

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN DOANH NHÂN MVV

Địa chỉ: Toà nhà ITAXA, 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315064247

Cấp ngày 22/05/2018                          Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3930 9196            Email: info@mvv.edu.vn