Học viện Quản lý dự án

Không giống như các lĩnh vực có phạm vi hẹp - chẳng hạn như nhân sự, tiếp thị, tài chính hoặc CNTT - quản lý dự án là tập hợp một loạt các kỹ năng bao gồm kỹ năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo, phản biện, quản lý rủi ro, quản lý sự thay đổi và các bên liên quan. Nói một cách đơn giản, quản lý dự án đưa ra một khuôn khổ mang tính cấu trúc kèm theo đó là sự linh hoạt để giải quyết một loạt các sáng kiến nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả về chi phí. Đó là lý do tại sao quản lý dự án là nghề có nhu cầu lớn nhất trên thế giới hiện nay.

--------------

Người học khi tham gia sẽ được học hoàn toàn miễn phí trên nền tảng OPEN của IPM: open.institute.pm

**Lưu ý: Sau khi hoàn thành nội dung học tập. Để được nhận chứng chỉ do IPM cấp, Người học sẽ đăng ký nhận chứng chỉ với mã code: "MVV" thông qua tài khoản OPEN của mình.