Học viện Ngoại ngữ

Học viện ngoại ngữ của MVV Uni tập hợp các chương trình đào tạo ngoại ngữ hàng đầu tại Việt Nam, với các ngôn ngữ phổi biến trên thế giới.

MVV Uni đang xây dựng các chương trình và khóa học ngoại ngữ, đầu tiên với các khóa học Tiếng Anh. Trong tương lai sẽ có thêm các khóa học với các ngoại ngữ: Hàn, Trung, Nhật, Pháp...

MVV Uni hy vọng sẽ giúp các bạn học viên nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình với phương pháp học tập trực tuyến - phương pháp học tập mọi lúc mọi nơi.

Giảng viên

Danh sách chương trình